Kerry ETB
Coláiste na Sceilge

Aonad Supports

Support for students interested in entering the Aonad Class

Mícheál Ó Sé

An t-Oifigeach Oideachais do Ghaeltacht Uíbh Rathaigh

Coordinator for Irish Education in the Iveragh Gealtacht

My primary role is to promote the Irish language and the Coláiste na Sceilge Aonad lán Gaeilge amongst the primary schools in the area.

This year I am incorporating CLIL (Content Language and Integrated Learning) into all my lessons at primary level and it is proving very successful. Each week the students do P.E. as Gaeilge and I can see a constant improvement in the amount of Irish been used.

As well a that there will be events organized during the year for these students to practice Irish in a social setting with students from other schools.

There will also be extra support classes free of charge for all 6th class students who are thinking about doing the Aonad lán Gaeilge next year. These classes will be commencing in Coláiste na Sceilge the first week back after mid-term, on the 10-11-2021 at 4.00pm.

There are also support classes for students who are in first year Aonad this year, these classes are free of charge and take place online on a weekly basis.

Is é an príomhaidhm atá agam ná Gaeilge agus an tAonad lan Gaeilge a chur chun cinn sna bunscoileanna timpeall na háite.

I mbliana táim ag baint úsáid as FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha) sna ceachtanna ar fad agus tá sé an-rathúil. Gach seachtain déanann na daltaí corpoideachais trí Ghaeilge agus feicim feabhas leanúnach insan méid Gaeilge a labhraíonn na daltaí.

Comh maith leis sin eagrófar imeachtaí i rith na bliana do na daltaí seo ionnnas go mbeidís ag labhairt Gaeilge go sóisialta le daltaí ó scoileanna eile.

Beidh ranganna tacaíochta ar fáil saor in aisce do dhaltaí rang a sé le suim san Aonad a dhéanamh an bhliain seo chugainn. Tosóidh na ranganna seo sa chéad seachtain tar éis an briseadh lár téarma i gColáiste na Sceilge, ar an 10-11-2021 ag 4.00pm.

Bíonn ranganna tacaíochta do dhaltaí an Aonaid sa chéad bhlain i mbliana. Tá na ranganna seo saor in aisce agus tá siad ar siúl ar líne go seachtainiúil.

Garranebane, Caherciveen, Co. Kerry, Ireland.
066 9473335
Enquire
Location
© 2024 Coláiste na Sceilge